Tilmeldte
4
Navn Bemærkning PR højdespring (hvis du har en)
Lasse Sterup Abrahamsson 1.15
Laura Lehman Jensen
Siri Milter Fausager 1.15
Vilhelm Helk